धिंगरी मश्रूम ची लागवड पद्धती-OYSTER MUSHROOM GROWING-MARATHI COPY- PDF

धिंगरी मश्रूम ची लागवड पद्धती-OYSTER MUSHROOM GROWING-MARATHI COPY


यामध्ये असणारी माहिती-

 • धिंगरी मश्रूम ची लागवड पद्धती
 • जागेची निवड
 • लागवडीसाठी माध्यम
 • लागवडीसाठी वातावरण
 • काड तयार करण्याची पद्धत
 • काड निर्जतुकीकुरण
 • काडामध्ये बिया भरण्याची पद्धत
 • पिक निगा
 • पाणी व्यवस्थापन
 • पिक संरक्षण
 • आळींबी वरील रोग व कीडी
 • काढणी
 • मश्रूम पदार्थ