Skip to main content

धिंगरी मश्रूम उत्पादन प्रशिक्षण-०७ ऑक्टोबर २०१८-oyster mushroom training at kolhapur

धिंगरी मश्रूम उत्पादन प्रशिक्षण

शेती करतानाच सोबतीला कमी जागेत व थोड्या मेहनतीने मशरूम उत्पादन घेतले तर चांगला पैसा मिळू शकताे.
कमी जागेत शेतकरी बेड तयार करतात. त्यात बिया टाकून त्यावर दिवसातून तीन वेळा पाण्याचा छिडकावा केला जातो. अंधारलेल्या खोलीत हे कार्य चालते. सुमारे ३५ ते ४० दिवसांपर्यंत ही बॅच राहते. तयार झालेले मशरुम काढून ते सूर्यप्रकाशात वाळवले जाते. त्यानंतर सीलबंद करून संबंधित खरेदीदाराला दिले जातात.
मश्रूम व्यवसाय का करावा?
• आहारातील पौष्टिकतेचे महत्व व वैद्यकीय महत्व हल्ली लोकांना समजू लागले आहे
• अजूनही या क्षेत्रात स्पर्धा नाही.
• कमी भांडवली व्यवसाय
• घरातील कोणीही व्यक्ती हा व्यवसाय सुरु करू शकते.
• प्रदूषण विरहीत व्यवसाय
• एकदा प्रशिक्षण घेतल्यास तज्ञ माणसाची गरज नाही
• माल विकला नाही तर दुय्यम पदार्थ करून विक्री करता येते

धिंगरी मश्रूम उत्पादन प्रशिक्षण
०७ ऑक्टोबर २०१८ - ११.०० सकाळी ते ४.००
ठिकाण- मश्रूम फार्म, जयसिंगपूर, कोल्हापूर
फोन- 9923806933
मश्रूम च्या बिया आमच्याकडे स्वस्त दरात आहेत.
90 RS/Kg
तसेच कुरियर सुद्धा उपलब्ध आहे.
फोन करा: 9923806933 /9673510343
Mushrooom spawn is available. Courier service is available. Call us at
9673510343 or 9923806933
Sajorcaju: 90 rs/kg


Comments

Popular posts from this blog

Maitake and Bladder Cancer | Uses of mushrooms | Mushrooms for cancer | Mushroom for Health | Mushroom supply | Biobritte mushrooms

Maitake and Bladder Cancer Vitamins. High-dose multivitamins A, B6, C, E, selenium, and zinc have shown effectiveness in prophylaxis against transitional cell carcinoma recurrence.  A new study reveals that Maitake mushrooms can shrink cancer cells in bladder cancer.  A study, published in the British Journal of Urology, has concluded that a combination of professional strength D fraction Maitake mushroom and interferon-alpha reduced bladder cancer cell growth by 75%. Bladder cancer can often be cured, or brought into remission, especially if treated early.  However, bladder cancer tends to reappear.  Overall, the chances of your cancer being cured depend on your type of cancer and how far it has spread. Maitake mushroom is good to control all types of cancers. use the Maitake mushrooms in your diet. Fresh and dry Maitake mushrooms, mushroom products, and services on Biobritte center. For more information Join our Whatsapp/Telegram Group https://www.biobritte.co.in Contact - 7709709816