Skip to main content

मश्रूम (अळंबी) उत्पादन प्रशिक्षण - २१ ऑक्टोबर २०१८

आता मश्रूम (अळंबी) उत्पादन प्रशिक्षण जयसिंगपूरमध्ये - कोल्हापूर
फोन करा 9923806933
धिंगरी मश्रूम ट्रेनिंग
मश्रूम उत्पादन चालू करा आणि उद्योजक बना
याचे फायदे:
• कमी जागेत जास्त फायदा
• जास्त मागणी
• चांगला दर इतर भाजी पाल्यापेक्षा व कमी कष्ट
• कमी कष्ट
• कमी गुंतवणूक
• अंदाजे तीनपट फायदा
• शेतीला जोडधं
दा म्हणून करा
तारीख- २१ ऑक्टोबर २०१८
वेळ- सकाळी ११ ते दुपारी ४
मश्रूम युनिट भेट व प्रात्यक्षिकसहित
whatsapp-९९२३८०६९३३
किवा संपर्क साधा