Skip to main content

मश्रूम उत्पादन प्रशिक्षण १७ नोव्हेंबर २०१८ - १०.०० सकाळी ते ४.०० ठिकाण- मश्रूम फार्म, जयसिंगपूर, कोल्हापूर फोन- 9923806933

मश्रूम उत्पादन प्रशिक्षण
१७ नोव्हेंबर २०१८ - १०.०० सकाळी ते ४.००
ठिकाण- मश्रूम फार्म, जयसिंगपूर, कोल्हापूर
फोन- 9923806933

मश्रूम व्यवसाय का करावा?
• आहारातील पौष्टिकतेचे महत्व व वैद्यकीय महत्व हल्ली लोकांना समजू लागले आहे
• अजूनही या क्षेत्रात स्पर्धा नाही.
• कमी भांडवली व्यवसाय
• घरातील कोणीही व्यक्ती हा व्यवसाय सुरु करू शकते.
• प्रदूषण विरहीत व्यवसाय
• एकदा प्रशिक्षण घेतल्यास तज्ञ माणसाची गरज नाही
• माल विकला नाही तर दुय्यम पदार्थ करून विक्री करता येते
मश्रूम च्या बिया आमच्याकडे स्वस्त दरात आहेत.
90 RS/Kg
तसेच कुरियर सुद्धा उपलब्ध आहे.
फोन करा: 9923806933 /9673510343
Mushrooom spawn is available. Courier service is available. Call us at
9673510343 or 9923806933
Sajorcaju: 90 rs/kg
आंम्ही मश्रूमहि विकत घेतो